fbpx

Sæt børn og skole fri

Skolen skal give mening for vores børn. Den skal få vores dem til at tro på, at verden ligger åben for dem. Vi skal sætte vores børn, lærere, skoler og pædagoger fri.

Det gør vi bl.a. ved at fjerne det 25% overflødige test der er i skolerne i Frederiksberg Kommune. Og så skal vi fjerne unødigt bureaukrati fra lærernes hverdag. Tænk hvis al den tid som skolerne bruger på bureaukrati og rapportering (timeregistrering, kvalitetsrapporter, læringsmål, elevplaner osv.) kunne omprioriteres til tid til den gode undervisning – nemlig forberedelse og tid med børnene.

Skolen skal give vores børn tillid til egne muligheder. Det er der alt for mange børn, der ikke får. Børn, som ikke føler sig hjemme i skolen. Børn, som aldrig oplever, at skolen bliver en trædesten til muligheder i livet. 

Det kæmper jeg for at ændre!

"Vores børn skal opleve at skolen giver den rette rustning til at møde verden i. Ikke at de bliver testet, testet og testet"
Ruben Kidde
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram