På grænsen mellem Frederiksberg og København fører en gammel højbro omkring 50.000 biler forbi beboelsesejendommene i anden sals højde.

Bispeengbuen kan imidlertid stå for fald. Broen skal renoveres for over 200 millioner kroner. Det har givet mulighed for i stedet at tænke nyt og i stedet grave vejen ned under jorden, så der kan bygges boliger og skabes blå-grønne områder i stedet.

Der er blot et problem, finder Ruben Kidde, der er folketingskandidat og gruppeformand for Radikale Venstre på Frederiksberg. Drømmene om at få fredeliggjort området kan kollidere med regeringens anlægsloft, som lægger en grænse for, hvad kommunerne må bruge på veje og ejendomme.

Frygter at ramme anlægsloftet

Dermed kan arbejdet med at fjerne Bispeengbuen ramme andre nødvendige projekter, medmindre regeringen vil friholde det fra anlægsloftet.

»Så vil der andet lige være et pres på vore muligheder for anlægge cykelstier eller renovere skolebygninger. Det er ikke umuligt. Men det klart, at når vi diskuterer, om Bispeengbuen skal levetidsforlænges 50 år eller ej i 2020, så vil det være et dumt benspænd«, siger Ruben Kidde.

»Det tikkende ur kræver, at broen skal skal renoveres inden for få år eller at vi skal tage en anden beslutning«, tilføjer han.

Finansminister Kristian Jensen (V) meddelte i sidste uge, at han vil lade staten være med til at betale for at få fjernet Bispeengbuen, gravet vejbanerne ned og erstatte den med boliger og grønne områder.

Men han bliver nødt til at friholde Projekt Fjern Bispeengbuen fra anlægsloftet, så de to kommuner i fællesskab kan tage fat på det store arbejde uden at de rammer de øvrige opgaver, de skal tage sig af, mener Ruben Kidde.

»Jeg må rose finansministeren for at have set på projektet og være villig til at give en generøs finansiering. Når det er sagt, er det klart, at ministeren er glad for have styringsredskaber. I det her tilfælde skal man passe på med ikke både at blæse og have mel i munden. Vil man gøre en forskel med det her projekt, skal man finde en løsning”.

»Det er nu, vi skal træffe en beslutning. Vil vi betale mange millioner for at renovere Bispeengbuen og lade den stå i 50 år til eller skal vi tage den ned og genåbne et langt stykke af Ladegårds Å? Jeg mener ikke valget er svært«.

Genbrugsplads er ikke taget med i planlægningen

Fjernes Bispeengbuen kan en del af finansieringen hentes på salget af byggegrunde oven på den tunnel, der erstatter broen. Ruben Kidde venter, at projektet måske kan unødvendiggøre dyre planer for skybrudssikring og at det dermed kan bidrage til at betale for nedrivningen.

Oven i det kommer muligheden for at inddrage en genbrugsstation og i stedet lade området, den ligger på, indgå som byggegrund, mener han.

Læs hele artiklen i Politiken her:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *