fbpx

Plads til alle

Flere ungdomsboliger til at betale på en SU 

Frederiksberg er en meget dyr by at bo i, og derfor er det svært for unge at bosætte sig her. Men Frederiksberg skal være en by for alle – også for unge studerende. 

År efter år står vi ved studiestart med det samme problem i hovedstaden, hvor der er mangel på studieboliger, der er til at betale. Og det kræver en indsats både nationalt og lokalt at komme til livs. 

Alt for mange må starte deres studietid uden en bolig. De må klare sig med venners sofaer og midlertidige, usikre lejemål. Vi skylder virkelig på tværs af Folketinget og kommuner at skabe nogle ordentlige rammer for de studerendes liv. Især når studiestart er så vigtigt, for at studerende trives på et nyt studie. Så nytter det ikke noget, at de kommer hjem til en sofa eller et hostel for at lave lektier eller oplade til næste dag.

"Unge studerende har brug for en stabil boligsituation som er til at betale for en SU, det vil jeg kæmpe for i Frederiksberg Kommune."
Ruben Kidde

Hvad vi skal tage fat i

Frederiksberg bør matche København, som allerede har indført en garanti for tag over hovedet for de studerende ved at indføre midlertidige studieboliger i form af beboelsesvogne. Det kan vi fx også gøre på Frederiksberg Hospitalsgrund i årene indtil området er klar til at blive et nyt byområde.

Men en midlertidig løsning er langt fra tilstrækkeligt. Vi skal have de studerende hurtigere frem til de permanente studieboliger. Det gør vi bl.a. ved at skabe et mere gennemsigtigt ventelistesystem for ungdomsboligerne.

Og så skal Frederiksberg Kommune prioritere, at der bygges langt flere nye boliger til studerende og unge. Der skal bygges ungdomsboliger, kollegier og mindre lejligheder. fx skal der bygges hundredvis af billige boliger til unge på Hospitalsgrunden – og ved Bispeengbuen, når det engang endelig lykkes at rive buen ned og skabe plads på overfladen. 

Vi kan få plads til de unge ved, at

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram