fbpx

CO2-negativ i 2030

Frederiksberg har allerede et mål om at blive CO2-neutral. Men det er ikke nok, hvis vi som kommune skal gøre alt hvad der står i vores magt, for at være et grønt forbillede i Danmark og kæmpe i den kritiske klimakamp. 

Jeg mener, at Frederiksberg Kommune skal sætte et ambitiøst mål om at være CO2-negativ så hurtigt som muligt, og senest i 2030. Det vil sige, at vi hvert år fjerner mere CO2 fra atmosfæren, end vi udleder. Vejen derhen er en række grønne investeringer fra kommunens side og aktivt grønt ejerskab af de forsyningsselskaber, som Frederiksberg er medejer af.

Hvis det skal lykkes at blive CO2-negativ inden årtiet er omme, skal vi virkelig tage fat!

"Klimakrisen er som ordet siger: en krise. Derfor skal vi handle ambitiøst og rettidigt i Frederiksberg Kommune. Så vores børn arver en klode, som er værd at leve på"
Ruben Kidde

Hvordan Frederiksberg bliver CO2-negativ i 2030

Ruben Vindmøller

Hvad vi skal tage fat i:

Vi skal omstille transporten til el. Det handler om at alle kommunalt ejede køretøjer omstilles til at køre på el eller grøn brint. Og det handler om at vi gradvist strammer skruen overfor fossile biler inden for kommunen med ren-luft zoner og miljøzoner, samtidig med at vi sikrer gode parkerings- og ladeforhold for elbiler. 

Vi skal sikre energieffektive bygninger, hvor vi år efter år sænker CO2-udledningen. Samtidig skal vi satse på at nybyggeri opføres med så lille klimapåvirkning som muligt. 

Vi skal understøtte udbygning af vedvarende energi, det kan vi bl.a. gøre ved at sikre at kommunens investeringer i aktier og obligationer sker med det grønne hensyn for øje.

Sluttelig skal vi gennem vores ejerskab i Amager Bakke og lokal fjernvarme presse på for at investere i såkaldt CO2-fangst, hvor de fossile udledninger fra vores brændte affald kan indfanges via en stor støvsugerslange og gemmes væk på sikker vis under havets overflade. 

Med initiativerne ovenfor er det muligt at opnå negative udledninger senest i 2030. Det vil betyde at, hvor kommunens samlede CO2-udledninger i 2005 var 427.000 ton CO2 og i 2018 var 118 ton CO2, så skal Frederiksberg senest i 2030 være gået i minus. Vi skal gøre Frederiksberg til et grønt håb i klimakrisen, for kloden og vores børn som skal leve på den.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram