Det er en god dag for tilhængere af åbning af Ladegårds Å – og en dårlig dag for den udskældte motortrafikvej Bispeengbuen. Efter syv års politisk pres fra Radikale Venstre giver staten og finansminiser Kristian Jensen  nu tilsagn om finansiering af en tredjedel af den milliard det koster at fjerne Bispeenbuen og fritlægge 40% af Ladegårds Å

Efter 7 års politisk pres har staten endelig indvilliget i at investere over 300 millioner kroner i at rive Bispeengbuen ned og dermed åbne 1. etape af Ladegårds Å.

Ruben Kidde – lokalpolitiker på Frederiksberg og folketingskandidat for Radikale Venstre – og mangeårig fortaler for projektet udtaler:

”Jeg har kæmpet for at rive Bispeengbuen ned og åbne åen lige siden jeg startede i politik. I starten blev jeg grinet væk, men efterhånden har vi fået overbevist flertallet om, at det ikke kun er drømmerier, men at projektet også kan lade sig gøre rent økonomisk. De sidste to år har Radikale Venstre afsat millioner på de lokale budgetter på Frederiksberg til forundersøgelser. Og de har nu båret frugt og overbevist staten om projektet”

20.000 borgere har skrevet under på visionen om at nedlægge Bispeengbuen og åbne åen. Og Ruben Kidde understreger, at projektet aldrig var nået så langt uden græsrøddernes hjælp: ”Drømmen om Ladegårds Å er er en vild grøn vision undfanget af lokale ildsjæle, som ønsker at genskabe en grønnere by for os og fremtidige generationer. Jeg er så stolt på græsrøddernes vegne over, at drømmen om Ladegårds Å nu ser ud til at blive forløst”

Finansminister Kristian Jensen (V) udtaler til Frederiksberg Bladet følgende på baggrund af en rapport, som Radikale Ventre tog initiativ til at lave tilbage i 2017: “Tallene og perspektiverne i den endnu ikke offentliggjorte rapport, som Jan E. har vist mig, har overbevist os om, at staten bør gå ind og medfinansiere projektet.

Ruben Kidde roser den lokale formand for By- og Miljøudvalget Jan E. Jørgensen (V) for hans store indsats for projektet. Læs here her

For yderligere kommentarer kan Ruben kontaktes på tlf. Mobil 2898 2104 og mail ruki01@frederiksberg.dk

Fakta

Efter flere års polisk pres, og lokalpolitiske forundersøgelser, indvilliger staten og finansminister Kristian Jensen nu i at afsætte en tredjedel af den milliard kroner, som det vil koste at rive Bispeengbuen ned og fritlægge dele af Ladegårdsåen midt imellem Frederiksberg og Nørrebro (jf. Frederiksberg Bladet).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *